ﺳﻴﺴﺘﻢ کنترل کمپرﺳﻮر اسکرو آرسین بخش دوم

ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ LCD چهار ﺧﻂ در 20 ﻛﺎراﻛﺘﺮ

عملکرد LCD دارای دو وضعیت می باشد:

1- نمایش پیام در حالت برنامه ریزی

حالت برنامه ریزی از منو و زیر منو تشکیل شده است.

برای وارد شدن به منوی اصلی ، دکمه PRG را بفشارید

نشانه ” <<- ” موقعیت گزینه انتخاب شده را مشخص می نماید.

با استفاده از دکمه های Up و Down می توانید در منو ، به بالا و پایین حرکت نمایید.

2- نمایش پیام در وضعیت کارکرد

در حالت عادی ، خط اول وضعیت فعلی کمپرسور و پیام اخطار ذخیره شده را نمایش می دهد.

با فشردن کلید info ساعت های کارکرد دستگاه و تنظیمات آن نمایش داده می شود.

ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ

صفحه کلید دستگاه شامل 7 کلید می باشد:

کلید اول : کلید Start این کلید برای شروع به کار کمپرسور هنگامی که در حال توقف می باشد استفاده می شود

کلید دوم : کلید Stop این کلید برای توقف کمپرسور هنگامی که در حال کار می باشد استفاده می شود.

کلید سوم : کلید Reset برای خروج از حالتهای خطا کاربرد دارد.

کلید چهارم : کلید Escape این کلید برای خروج از منو و زیر منوها استفاده می شود. همچنین در مد برنامه ریزی این کلید اطلاعات و ساعات کارکرد دستگاه را بصورت مختصر نشان می دهد.

کلید پنجم : کلید Enter برای وارد شدن به منو یا زیر منوها در حالت برنامه ریزی یا ورود اطلاعات به سیستم از این کلید استفاده می شود.

کلید ششم : کلید Up این کلید برای تغییر پارامتر و حرکت به سمت بالا در منوها در حالت برنامه ریزی استفاده می شود.

کلید هفتم : کلید Down این کلید برای تغییر پارامتر و همچنین حرکت به سمت پایین در منوها در حالت برنامه ریزی استفاده می شود.

کنترل پنل کمپرسور AR1214

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

منوی اصلی