ﺳﻴﺴﺘﻢ کنترل کمپرﺳﻮر اسکرو آرسین بخش دهم

3- تنظیمات سازنده ﺳﻴﺴﺘﻢ کنترل کمپرﺳﻮر اسکرو آرسین(Manufacturer):

برای ویرایش منوی سیستم کنترل کمپرسور اسکرو آرسین کاربر می بایست عدد “****”را به عنوان پسورد وارد کند. ( برای گرفتن این پسورد می توانید با بخش فنی کمپرسور باد کوشا در تماس باشید.

  • پارامترهای ایمنی (Safety Parameter)

Pd Max  :  10.0 bar : حداکثر فشار مجاز برای کاربر

Sep Pres  :  01.0 bar : حداقل فشار مجاز برای سپراتور

Max temp  :  100 C : حداکثر فشار دمای مجاز برای کاربر

Pi Max  :  13.0 bar : حداکثر فشار مجاز برای سپراتور

  • ساعت شمار (Hour counter) :

برای اصلاح مدت ساعت کار این گرینه مورد استفاده قرار می گیرد.

Total  :  00 h : ساعت کارکرد کل دستگاه

Hur Load  :  00 h : ساعت کارکرد زیر بار

برای ایجاد تغییرات می توانید از کلیدهای Reset , Up , Down استفاده نمایید.

  • اطلاعات سازنده (Manufacture Test) :

برای تست جهت چرخش موتور در لحظه راه اندازی می توان از این آیتم استفاده کرد تا از درستی جهت چرخش موتور مطمئن شد.

Rotation Test : تست اولیه جهت چرخش موتور

  • تنظیم مجدد (Reser Configuration) :

برای بازگرداندن مقدار پارامترها به مقادیر پیش فرض

  • مد عملکرد دستگاه (Operating mode) :

Local Command : فرمان از روی پنل

Remote : Load / Unload : فرمان از روی ترمینال ریموت فقط برای لود و آنلود

Remote : Start / Stop : فرمان از روی ترمینال برای روشن / خاموش کردن کمپرسور اسکرو

Weekly Program : فرمان از روی برنامه هفتگی

  • تعریف تابع رله های چند منظوره 1 :

  • با استفاده از این آیتم می توان یکی از دوازده تابع زیر را به هریک از رله های چند منظوره اختصاص داد:

Warning – Fault – Fault+Warning – Heater – Drain Valve – Fan – Standby – Main Motor Run – Load/Unload – Start – 2th Fan 70-75 C – Discharge Sep Valve

ﺳﻴﺴﺘﻢ-کنترل-کمپرﺳﻮر اسکرو-آرسین
ﺳﻴﺴﺘﻢ-کنترل-کمپرﺳﻮر اسکرو-آرسین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

منوی اصلی