ﺳﻴﺴﺘﻢ کنترل کمپرﺳﻮر اسکرو آرسین بخش پنجم

ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ آرسین AR1214

صفحه کلید دستگاه شامل 7 کلید می باشد:

کلید اول : کلید Start این کلید برای شروع به کار کمپرسور هنگامی که در حال توقف می باشد استفاده می شود

کلید دوم : کلید Stop این کلید برای توقف کمپرسور هنگامی که در حال کار می باشد استفاده می شود.

کلید سوم : کلید Reset برای خروج از حالتهای خطا کاربرد دارد.

کلید چهارم : کلید Escape این کلید برای خروج از منو و زیر منوها استفاده می شود. همچنین در مد برنامه ریزی این کلید اطلاعات و ساعات کارکرد دستگاه را بصورت مختصر نشان می دهد.

کلید پنجم : کلید Enter برای وارد شدن به منو یا زیر منوها در حالت برنامه ریزی یا ورود اطلاعات به سیستم از این کلید استفاده می شود.

کلید ششم : کلید Up این کلید برای تغییر پارامتر و حرکت به سمت بالا در منوها در حالت برنامه ریزی استفاده می شود.

کلید هفتم : کلید Down این کلید برای تغییر پارامتر و همچنین حرکت به سمت پایین در منوها در حالت برنامه ریزی استفاده می شود.

کنترل پنل کمپرسور AR1214

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

منوی اصلی