ﺳﻴﺴﺘﻢ کنترل کمپرﺳﻮر اسکرو آرسین بخش ششم

درگاههاي سريال کنترل کمپرسور اسکرو آرسین

اين سيستم براي اتصال به سيستمهاي ديگر داراي دو درگاه سريال است :

–  درگاه سريال  RS232

بوسيله درگاه  RS232دستگاه به كامپيوتر شخصي متصل مي شود. بوسيله اين ويژگي تمام پارامترهاي سيستم روي PC قابل مشاهده ميباشد و كنترل و اصلاح كليد پارامترها كمپرسور از راه كامپيوتر شخصي امكان پذير مي باشد.

براي اجراي اين ويژگي از دستگاه ابتدا بايستي يك نرم افزار بر روي كامپيوتر شخصي نصب گردد و سپس با استفاده از

يك كابل رابط كه پورت سريال متصل ميگردد ارتباط دو سيستم ميسر مي گردد.

کنترل پنل کمپرسور AR1214

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

منوی اصلی